Nieuwsbrief
Heusden-Zolder
N°2 - 04/04/2017
 
 

23 april heerlijk smullen bij CD&V Heusden-Zolder

 

Zondag 23 april is het weer zo ver! Dan kunnen jullie allemaal weer lekker komen eten tussen 17 en 21u in het Kuipershof! Starten met heerlijke soep. Daarna genieten van vidé, een halve haan, stoofvlees of een visschotel. Heb je nog een gaatje? Dan kan je proeven van de rijstpap of chocomousse! Het CD&V-bestuur zal weer klaarstaan met een heerlijk glaasje cava en zal jullie op jullie wenken bedienen! 

Contacteer een van onze bsetuursleden voor je bestelling!

Hopelijk tot dan!

 

 

Davy Schruers nieuwe voorzitter van CD&V Heusden-Zolder

Het CD&V bestuur mag trots aankondigen dat Davy Schruers met een overgrote meerderheid tot nieuwe voorzitter van onze afdeling werd verkozen. Bedankt Davy voor je engagement! Alle bestuursleden kijken uit naar een fijne samenwerking!

 
Hartelijk dank aan onze oud-voorzitter Dirk Claes

 

Tijdens de openledenvergadering van 9 maart hebben wij Dirk Claes, aftredend voorzitter, nog eens in de bloemetjes gezet uit dank voor zijn jarenlange inzet. Hij kreeg een heerlijk biertje samen met 2 glazen om samen met zijn echtgenote An te genieten! Dirk zal zich vanaf nu toeleggen op het fractievoorzitterschap in het OCMW.


Marie-Josée Maris-Vanluyd verzamelt kurken voor duurzaamheid en sociale tewerkstelling

 

Elk jaar komt er 480 ton kurk (stoppen en onbewerkte kurk) terecht bij het restafval. Spijtig, want deze kurk kan immers een nieuw leven krijgen. Door kurk apart in te zamelen zorgen we niet enkel voor hergebruik van dit materiaal maar ook voor sociale tewerkstelling in de regio. Niet iedereen is ervan op de hoogte dat kurk apart kan worden ingezameld op het recyclagepark. Nog minder mensen weten dat ze door kurk apart in te zamelen niet enkel zorgen voor recyclage maar ook voor sociale tewerkstelling in Limburg.

Wil je ook kurken verzamelen? Graag! Stuur een mailtje naar info@heusdenzolder.cdenv.be

 


'Joepie Jarig' toegelicht door Freddy Mantels

 

Op de OCMW-raad van februari heeft Freddy Mantels het project 'Joepie Jarig' voorgesteld. Het gaat om een unieke samenwerking tussen de gemeente (dienst welzijn) en Sint-Vincentiusvereniging Heusden-Zolder. Kinderen in armoede de kans geven om een verjaardagsfeestje te geven is het opzet.

Wil je hierover meer weten? Klik dan hier!


1000 km tegen Kanker, natuurlijk steunt CD&V Heusden-Zolder ook!

Iedereen kent jammer genoeg wel iemand die door kanker getroffen wordt. Daarom steunen wij ook heel graag de actie van Linda Migchels en Monique Veltjens! Heel wat bestuursleden van CD&V Heusden-Zolder kochten een orchidee om hun fietstocht van 1000 km te sponsoren! Succes Linda en Monique en keer veilig terug! 
Akkoord bereikt over het onverdoofd slachten vanaf 2019

 

Het onverdoofd slachten laat niemand koud. Heel wat mensen vinden dat anno 2017 dieren verdoofd geslacht moeten worden. Anderen vinden het belangrijk dat gelovige mensen hun riten kunnen uitoefenen zoals dat voorgeschreven staat. CD&V heeft altijd gepleit voor dialoog met de geloofsgemeenschappen om tot een gedragen akkoord te kunnen komen. Sonja Claes heeft dan ook aan Minister Weyts, verantwoordelijk voor dierenwelzijn, gevraagd een bemiddelaar aan te stellen in het dossier onverdoofd slachten. Piet Vanthemsche werd aangesteld als bemiddelaar en startte een dialoogronde met alle betrokken partijen. 29 maart heeft hij zijn rapport voorgelegd aan de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams parlement. In het rapport stond de aanbeveling om schapen met electronarcose te verdoven alvorens de halssnede. Voor runderen staat deze techniek nog niet voldoende op punt en werd door Vanthemsche een verdoving dadelijk na de halssnede voorgesteld. Alle partijen vertegenwoordigd in het Vlaams parlement konden zich achter deze zienswijze scharen. Zij engageren zich ertoe om tegen 2019 een decreet te schrijven waardoor deze methodes verplicht worden. 


Jong CD&V vergadert in 't Middelpunt

Op dinsdag 4 april vergaderde Jong CD&V Heusden-Zolder over hun nieuwe acties en activiteiten. Ditmaal kwamen ze samen in Biercafé 't Middelpunt. We mochten een nieuw lid verwelkomen: Tim Francis. Ken je nog jongeren die geïnteresseerd zijn in lokale politiek? Laat het ons weten via info@heusdenzolder.cdenv.be 

Kristof Was pleit voor binnenbrengen restafval op recyclagepark

Zowel in de gemeenteraad van februari als van maart heeft Kristof Was ervoor gepleit om het mogelijk te maken  om restafval op het recyclagepark binnen te brengen. Een gratis alternatief voor het dure voorstel van G.O.E.D., Sp.a en VLD om tijdens zomermaanden het restafval wekelijks op te halen. Dit voorstel heeft een kostprijs van 89.000 euro per jaar. Kristof is van mening dat we dat geld beter investeren in andere energiemaatregelen.  

Bovy terug in handen van de gemeente!

Domein Bovy is terug in de handen van de gemeente. Een nieuw bestemmingsplan moet duidelijkheid brengen over welke projecten er kunnen. CD&V wil dat bezoekers op verharde wandelpaden kunnen wandelen zodat mensen die minder mobiel zijn er ook kunnen genieten. CD&V wil dat de kleine attracties gespreid worden over het domein. Op deze manier is het domein aantrekkelijk voor kinderen. CD&V wil dat op de plaats waar de geitenboerderij was ook een attractie mogelijk is. In het bestemmingsplan kan er een ruimte voor een hotel zijn, maar deze oppervlakte moet op maat van HZ zijn. CD&V Heusden-Zolder wil ook dat de bevolking, dorpsraden, vrienden van Bovy, de raadsleden inspraak krijgen in de bestemmingen van dit prachtige domein.
Openledenvergadering 9 maart over veilig en vlot verkeer in Heusden-Zolder was een succes!

Wij mochten heel wat leden verwelkomen op de openledenvergadering over veilig en vlot verkeer in onze gemeente. Isabelle Thielemans en Sonja Claes hebben op een toegankelijke manier uitgelegd wat er rond mobiliteit allemaal speelt op gemeentelijk niveau. Met die kennis en samen met de feedback van aanwezigen kunnen wij weer aan de slag voor de opmaak van ons verkiezingsprogramma! Dank aan alle aanwezigen want inspraak is voor CD&V van fundementeel belang!
 


Isabelle Thielemans is opgelucht dat de slechtste straat in Heusden-Zolder eindelijk aangepakt kan worden!

Dankzij een principiële goedkeuring van CD&V Minister Joke Schauvliege worden de rioleringswerken aan de Dorpsstraat, Dekenstraat, Kuipershof en Molenstraat mogelijk. Wij hopen dat het gemeentebestuur van Heusden-Zolder dan ook snel werk maakt van de opmaak van de noodzakelijk plannen. 

Tegelijk willen wij als CD&V er toch ook op wijzen dat de afbraak van het zwembad, de afbouw van de sporthal en het nakende vertrek van Muze uit Zolder-centrum een zware impact zullen hebben op het sociaal weefsel. Jammer dat het gemeentebestuur er niet voor gekozen heeft om éérst een toekomstvisie voor Zolder-centrum te ontwikkelen, in samenspraak met de dorpsbewoners en belanghebbenden zoals dorpsraad, verenigingen, handelaars, en pas daarna ingrijpende beslissingen zoals deze te nemen. Ingrijpen zonder te weten welke richting het daarna verder moet, lijkt ons de kar voor het paard spannen. 

 


Rita Vanhove reikt samen met CD&V Vrouwen OSCARLA uit aan CC Muze

Op 8 maart was het internationale vrouwendag. Dit jaar focuste Vrouw en Maatschappij - CD&V Politica op de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de cultuursector. We gingen in gesprek met Tom Michielsen, directeur van CC Muze. Achteraf mocht voorzitster Rita Vanhove Tom in de bloemetjes zetten met een heuse OSCARLA omwille van al de inspanningen die hij en zijn medewerkers door voor diversiteit in het cultuuraanbod van onze gemeente. 
 


CD&V Lummen nodigde ons uit voor een opleiding rond samenwerking en netwerk

Samen met de collega's van CD&V Halen waren wij te gast bij CD&V Lummen die een avond organiseerden over netwerking en samenwerking. Een boeiende opleiding georganiseerd door CD&V nationaal maar ook de uitwisseling tussen de verschillende afdelingen heeft ons geïnsireerd!

 


Pieter D'hauwer gaf het CD&V-bestuur meer uitleg over sociale media

Pieter D'hauwer is student maatschappelijk werk uit Zele. Hij volgde stage bij Sonja Claes in het Vlaams parlement. Maar Pieter weet niet alleen veel over beidswerk rond werk en sociale economie, hij is ook communicatieverantwoordelijke bij CD&V Zele. Pieter maakte met plezier een analyse van onze Facebookpagina en website en kwam die toelichten tijdens onze kernvergadering. Hij heeft ons op weg gezet naar de verkiezingen van 2018 waarbij sociale media een grote rol zullen spelen. Dank je wel Pieter om helemaal vanuit Zele naar Heusden-Zolder te komen voor deze interessante toelichting!

 Kalender